نویسنده = صونا بهاری
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین تاب ‌آوری و رضایت از زندگی

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 78-89

جواد خلعتبری؛ صونا بهاری