نویسنده = علی خلخالی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-23

حبیب الله مشایخی؛ علی خلخالی؛ نرگس فرج الهی


2. ارایه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالم

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 55-66

علی خلخالی؛ جواد سلیمانپور؛ معصومه فردی