نویسنده = علی خادمی
تعداد مقالات: 1
1. کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

لیلی امیرسرداری؛ احمد اسمعلی؛ علی خادمی