نویسنده = اسماعیل کاظم پور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 103-117

اسماعیل کاظم پور؛ فریده حق پرست؛ فرشته هدایتی