نویسنده = رمضان حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ی امید به آینده ی معلمان با شادکامی و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-23

میترا مصلحی جویباری؛ بهرام میرزاییان؛ رمضان حسن زاده


2. رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 62-74

رمضان حسن زاده؛ محمد صالحی؛ علیرضا رضایی کیاسری