نویسنده = هائیده صابری
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 86-94

لعبت ابوالمعصومی؛ هائیده صابری


2. استاندارد سازی پرسشنامه سنجش کیفیت ازدواج در زوج های ساکن شهر تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 60-73

هائیده صابری؛ خدیجه ابوالمعالی