نویسنده = علی حسینی مهر
تعداد مقالات: 4
1. رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 52-60

علی حسینی مهر؛ هاجر امامی


2. رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 15-24

علی حسینی مهر؛ هاجر امامی


4. بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-12

آرزو عظیم زاده پارسی؛ علی حسینی مهر؛ عذرا رحمانی