نویسنده = علی خلخالی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 44-57

علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ نرگس باصری


3. بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 84-100

سلیمان کابینی مقدم؛ علی سیاحی؛ علی خلخالی