فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تربیتی

از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید و از تماس با مدیریت نشریه و دفتر مجلات دانشگاه خودداری بفرمایید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1397، صفحه 1-124 

3. اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب‌آوری روان‌شناختی و خود - تعیینی دانش‌آموزان دختر افسرده

صفحه 30-43

مهدی یوسف‌وند؛ عزت الله قدم پور؛ هومن رجبی؛ بنفشه حسنوند؛ مسلم یوسف وند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2008-9414